خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس

ارتباط با ما

ایمیل:
از اینکه نظرات خود را برای ما ارسال می کنید، سپاسگزاریم.

برای ارتباط با  دبیر علمی کنفرانس می توانید از ایمیل math-info@basu.ac.ir  و برای ارتباط با دبیر اجرائی کنفرانس از  ایمیل  amc5@basu.ac.ir استفاده کنید. 

تلفن دبیرخانه 08118380595 ساعات پاسخگویی 9 صبح الی 1 بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه 
شبکه فراپیوند