خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
نحوه نگارش مقاله < درباره کنفرانس

نحوه نگارش مقاله


 
  • مقالات ارسالی بايد محتوای پژوهشی داشته و حاوی يافته های نوين در ریاضی کاربردی باشند.
  • مقالات ارسالی نبايد قبلا ارائه يا چاپ شده باشد.
  •  مقاله در حداکثر چهار صفحه مطابق الگوی زیر تهیه شود.(با برنامه Word)
  •  نام هر فرد در حداکثر  دو مقاله  می تواند به عنوان  سخنران باشد.
  • توجه: لازم است فرمت مقاله انگليسی يا فارسی حد اکثر در چهار صفحه و عيناً با فرمت ارائه شده انطباق داشته باشد.
در غير اين صورت بدون انجام فرآيند داوری مقاله مردود اعلام ميشود.


برای دانلود نمونه مقاله صحیح روی لینک زیر کلیک کنید.

format_english.doc

format_farsi.doc

فرمت فارسی مقالات نظریه جبری گرافها

فرمت انگلیسی مقالات نظریه جبری گرافها

 
شبکه فراپیوند