خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
هزینه ثبت نام < درباره کنفرانس

هزینه ثبت نام

  1. ابتدا از طريق منوي ثبت نام، در بخش درباره کنفرانس ثبت نام نموده و اطلاعات ضروري را وارد نماييد.

  2. سپس مبلغ 30،000 تومان به شماره حساب     2413060101 بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا بنام محمد رسول امیدزاده، محمد امیری و غلامرضا صفاکیش همدانی واریز نمایید.

  3. از طریق فرم ورود به سایت موجود در سمت چپ صفحه اصلی سایت ، وارد شوید

  4. سپس به منوی پرداخت هزینه موجود در بخش درباره کنفرانس رفته و اطلاعات و تصویر فیش بانکی خود را وارد نمایید

شایان ذکر است که  مبلغ 30،000 تومان  به عنوان حق داوری برای هر مقاله پرداخت می شود. بعد از پذیرش مقاله هزینه های شرکت در کنفرانس شامل حق ثبت نام و هزینه های اسکان و غذا ،جداگانه پرداخت می شود. 
شبکه فراپیوند