خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
آموزش نرم افزارهای بهینه‌سازی با موضوع نرم افزار CPLEX < کارگاه های آموزشی < درباره کنفرانس

آموزش نرم افزارهای بهینه‌سازی با موضوع نرم افزار CPLEX


هزینه :   300000ریال

مدت :   2 نیمروز
 

  CPLEXمحصولی از شرکت IBM  در زمینه حل مسایل بهینه‌سازی می‌باشد که قادر به حل مسایل زیر است:

1)     مسایل بهینه سازی خطی

2)     مسایل با تابع هدف درجه و محدودیتهای درجه دو

3)     مسایل بهینه سازی خطی  عدد صحیح محض و مختلط

4)     مسایل بهینه سازی درجه  دو عدد صحیح محض و مختلط

5)     مسایل جریان در شبکه

6)      مسایل با متغیرهای شبه پیوسته

7)     مسایل با محدودیتهای منطقی

8)     و.....

 

این نرم افزار برای حل مسایل بهینه سازی محیط ویژه‌ای دارد و در آن از زبان OPL استفاده می شود اما از نقاط قوت این نرم افزار این است کهقابلیت فراخوانی و حل مسایل بهینه سازی از محیط های  C++  ، Java ، .NET  ، Python   ، MATLAB  و Microsoft Excel   را دارد. علاوه بر این مزیت، جوابی که این نرم افزار برای مسایل می دهد کاملا معتبر بوده و برای نتایج عددی مقالات، قابل استناد می باشد.

شرکت کنندگان در کنفرانس ملزم به پرداخت 30 درصد هزینه کارگاه ها می باشند اما سایر افراد باید تمامی هزینه مربوط به کارگاه آموزشی را پرداخت نمایند.


 

شبکه فراپیوند