خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
کتابچه کنفرانس

دریافت کتابچه های کنفرانس

جهت رزرو و دریافت کتابچه های لاتین و فارسی کنفرانس به منوی درباره کنفرانس -> ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس مراجعه نموده و در منوی  کتابچه کنفرانس می توانید کتابچه های مورد نظر را رزرو کنید.
شبکه فراپیوند