خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
کتابچه فارسی پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران < کتابچه کنفرانس

کتابچه فارسی پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

هزینه دریافت این کتابچه 15000 تومان می باشد.

جهت رزرو و دریافت کتابچه کنفرانس به منوی درباره کنفرانس -> ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس مراجعه نموده و در منوی  کتابچه کنفرانس می توانید کتابچه های مورد نظر را رزرو کنید
شبکه فراپیوند