خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
کتابچه کنفرانس جبری گراف ها و گراف های شیمیایی < کتابچه کنفرانس

کتابچه کنفرانس جبری گراف ها و گراف های شیمیایی

هزینه دریافت این کتابچه 8000 تومان می باشد.

جهت رزرو و دریافت کتابچه کنفرانس به منوی درباره کنفرانس -> ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس مراجعه نموده و در منوی  کتابچه کنفرانس می توانید کتابچه های مورد نظر را رزرو کنید.

 
شبکه فراپیوند