خانهاخبارارتباط با مادرباره کنفرانسکمیته هاکتابچه کنفرانسحامیاننقشه همدانکارتابل هاارسال تصاویر کنفرانس
شرکت کنندگان گرامی < اخبار
rss

شرکت کنندگان گرامی

 
با  الطاف و پیگیری دانشمند بزرگوار، آقای دکتر اشرفی، تعدادی از مقالات برتر در یک ژورنال با نمایه ISI به چاپ خواهد رسید. فرم پیوست را دانلود و پس از پر کردن پرینت و امضا نموده و همراه با فایل کامل مقاله به ایمیل safakish@basu.ac.ir ارسال کنید تا مقاله شما تحت بررسی مجدد قرار گیرد.
دانلود فرم پیوست
شبکه فراپیوند